เพื่อการเผยแพร่ ความรู้ ในหลักการ ศาสนาอิสลาม และ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกับบุคคลทั่วไป ดูทีวีออนไลน์ช่อง ทีวีมุสลิม 24...