ช่องรายการสาระบันเทิง ไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ของวัยรุ่นในรูปแบบของ POP Culture ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เสียงเพลงเท่านั้น แต่เติมเต็มทุกแง่มุม ทุกความต้องการ...