เวทีไท เวทีแห่งเสียงเพลง เวทีแห่งศิลปวัฒนธรรม เวทีแห่งความอลังการ เวทีแห่งฝัน